Domy ze Skrzelami

Forma architektoniczna budynków zakłada zastosowanie rozwiązań mających na celu zapewnienie najlepszych możliwych warunków życia przyszłym mieszkańcom, a także uszanowanie otoczenia i sąsiedniej zabudowy. Budynki w rzucie mają kształt zbliżony do prostokąta, w którym jedna z dłuższych krawędzi posiada załamania. Dzięki stworzeniu załamań w rzucie – a co za tym idzie także i w elewacji – można optymalnie doświetlić wnętrza budynków przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Okna nie są zlokalizowane naprzeciwko siebie, nie ma więc możliwości aby mieszkaniec z wnętrza jednego domu, miał wgląd do wnętrza domu innej osoby. Załamania, o których mowa, przechodzą do linii okapu w niezmienionej od poziomu parteru formie aby następnie płynnie przemienić się w lukarny dachowe i zapewnić doświetlenie poddasza.